Thêm vào đó, hắn cũng đóng góp 4 cướp, 2 gián điệp và 1 vượt ngục.

Độ khẩn cấp:Theo mặt trời, trong mùa 2009-20, số tiền tổng thu nhập của đỉnh 20 trong giải quyết là hàng 700 triệu bảng Anh (tổng thu nhập của năm trước là 4.5 tỉ bảng Anh).Với s ố điểm ghi bàn tốt nhất của Manchester City trong trận thi chính thức của mùa trước Tấn công công vào ngày thứ Năm nói anh ta vẫn còn đau sau khi thua với Chelsea trong trận chung kết