Giám đốc Bayern Munich xác nhận chuyến đi của Tiago: chúc mừng Liverpool và klpper..

Tham lam đã 26 tuổi và hợp đồng với Hoffy sẽ hết thời kỳ hè tới.Ý nghĩa rõ ràng1. Dota đã bỏ lỡ một mục tiêu và phạm nhiều sai lầm ở hậu trường. Baytrí phản công tại điểm để cho thấy một tác động mạnh mẽ. Trong giai đoạn khai mạc, hai mặt hai tiếp tục tấn công vị trí.