Tại 1:00 a.m. Thời gian Bắc Kinh vào tháng chín 3, người Tây Ban Nha sẽ chào đón vòng thứ ba chống lại Malaga.

Tôi không nghĩ Bastoni có thể t ới trình độ của Maldini và Nesta, nhưng anh ta vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện.Ngài Ủy ban Quốc hội có một giải thích cụ thể cho việc này, nhưng ở Ý, do những yếu t ố quyết định khác nhau, chúng tôi không nghĩ cùng một người là tích cực.
Thất bại hoàn to àn khác với thất bại ở Lillie. Verona không cho phép chúng t ôi chơi tốt. Mặt khác, chúng tôi có 25 play và tạo ra mười lần để ghi điểm, nhưng bởi vì dê của họ quá dũng cảm, chúng tôi không có nhiều mục tiêu hơn.Tôi sẽ dành chiến thắng này cho tất cả những người yêu tôi, bạn gái, gia đình và bạn bè của tôi