Nhóm Tottenham khởi đầu công bố: Comment.

Một tháng Một- ngay sau một trận FA Cup, Leeds, the Premier League, lost 3-0 với Crowley, the British second team.Sau khi giải đấu lại, tôi nghĩ mọi người đã rất nỗ lực vì nó, chúng tôi đã có rất nhiều cuộc họp, quyết định và đặt ra các quy tắc.Tuy nhiên, Werner, người vừa ra sân, rõ ràng là không thể trở lại với t ình trạng ghi điểm cuối tuần trước, và đó là một điều rất khó xử khi đối phó với bóng nhiều lần.