Ý TA: tấn công bóng đá thành công.

(Ivan) Độ khẩn cấp:Nếu chúng ta công bố khoảng lương của 4 triệu Euro, chúng ta có thể thu nhập một người chơi.Độ khẩn cấp: Độ khẩn cấp: Bản tuyên bố: sina.com là bản thảo độc quyền. Cấm nạp lại mà không có lệnh!